Entreprenad för anläggning, mark och byggprojekt

Inom Stor Stockholms området

 

 

Våra tjänster

Nedan finns kortbeskrivning på våra tjänser.
Välj tjänsten i menyn till vänster för att få mer information om den. Då vi gärna tar en riktig utmaning i form av projekt med svåra förutsättningar, får ni gärna presentera utmanande projekt för oss. Vi kan lösa det mesta genom noggranna förberedelser, kunskap och entusiasm.

Anläggning

Vi anlägger och renoverar vägar/infarter/parkeringsplatser av alla beläggningstyper, stödmurar och fundament i betong/sprängsten/murblock, parker/lekplatser/landscaping, stängsel, bryggor samt mycket mer.

Mark

Vi erbjuder stensättningar, bergsprängning/bergspräckning, dränering med isodrän, grusningar, och tomtplanering/landscaping, innergårds renovering samt mycket mer.

Bygg

Vi gjuter det mesta i betong​ såsom platta på mark/krypgrund/plintar/pooler/källare mm och kan renovera/bygga det mesta i sten/trä/betong såsom väggar/tak/stödmurar och mycket mer.

Rådgivning/konsultation

Behöver ni en samlande kraft med goda kunskaper inom ovanstående områden? Jag kan ta fram underlag/åtgärdsplaner/ samt göra upphandlingar, erbjuder rådgivning inom nämnda områden till föreningar/företag och privatpersoner. Erbjuder tjänsten att vara kontrollperson på beställarens sida i dennas projekt.