Entreprenad för anläggning, mark och byggprojekt

Inom Stor Stockholms området

 

 

Rådgivning och konsultation

Behöver ni en samlande kraft med goda kunskaper inom ovanstående områden? Jag kan ta fram underlag/åtgärdsplaner/ samt göra upphandlingar, erbjuder rådgivning inom nämnda områden till föreningar/företag och privatpersoner. Erbjuder tjänsten att vara kontrollperson på beställarens sida i dennas projekt.